OLH OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE FIGUERES


Avís legal


TITULARITAT DEL LLOC WEB

La titularitat d'aquest lloc web resta pendent del contracte de cessió a:

OLH OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE FIGUERES © 2021-2022

Ajuntament de Figueres
Plaça de l'Ajuntament, núm.12
17600 Figueres
NIF: P1707200J


CONDICIONS GENERALS D'ÚS


L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que l'utilitzarà d'acord amb aquest avís legal. La utilització d'aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.

Les pàgines web d'aquest lloc web poden ser visitades lliurament per els usuaris.

L'Ajuntament de Figueres es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal així com el dret d'alterar la forma d'accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

Tots els drets reservats. El copyright d'aquest lloc web és propietat del seu autor, el Sr. Esteve Llorens, així com de llurs drets d'autor, inherents a la seva creació, en esment de l'Article primer de la LPI i de l'Article 426 del Codi Civil. La gestió dels drets, resta pendent del contracte de manteniment, en tràmit de formalització, donat que, quan els drets no s'inscriguin a nom de l'autor i titular originàri, és necessari acreditar documentalment la cessió de drets.

Qualsevol còpia autoritzada d'aquest lloc web, o de qualsevol pàgina o contingut del lloc ha d'incloure aquesta nota informativa sobre el copyright.

Tingueu en compte que qualsevol marca utilitzada o qualsevol tecnologia, producte o procés descrit en el document pot estar subjecte a altres drets de propietat intel-lectual reservats per l'Ajuntament de Figueres, i no se n'ofereix cap llicència.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L'Ajuntament de Figueres es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

L'Ajuntament de Figueres no serà responsable en cas de que s'hagi d'interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s'escapen del control de l'Ajuntament de Figueres i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l'usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l'exactitud i l'actualització. En conseqüència, l'Ajuntament de Figueres no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l'exactitud dels quals no es pot responsabilitzar l'Ajuntament de Figueres. La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l'utilitzin; la decisió d'utilitzar-lo és responsabilitat d'aquests últims.

L'Ajuntament de Figueres no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.

L'Ajuntament de Figueres no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Ajuntament de Figueres realitza el tractament de les seves dades únicament i exclusivament per als serveis que sol-licita i les seves competències d'acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial.

Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.

POLITICA DE COOKIES

Aquest lloc web fa ús de galetes (cookies) amb objectiu exclusiu de lliurar i millorar el servei ofert. Per obtenir el detall dels tipus de cookies i finalitats consulti la nostra política de cookies.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i l'Ajuntament de Figueres es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i l'Ajuntament de Figueres ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Girona, Espanya.

A través del lloc web de l'Ajuntament de Figueres podeu accedir a altres llocs web independents; l'Ajuntament de Figueres no es fa responsable del contingut i la naturalesa d'aquests altres llocs.Política de privacitat


La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de Figueres de les dades que pugui recollir en els seus portals web.


1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides als webs corporatiu de l’Ajuntament de Figueres:

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Plaça de l'Ajuntament, 12
17600 Figueres


2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que subministra a l’Ajuntament de Figueres per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament

 

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Lliurament de serveis i tràmits municipals

Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

Les seves dades seran conservades per a obligació legal com a part del registre de tràmits de l’Ajuntament.

Subscripcions

Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran.

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es destruiran un cop realitzada l’activitat.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament de Figueres.

Participació Ciutadana

Tractarem les seves dades per a la gestió del procés de participació ciutadà en que participar i donar resposta a les seves propostes i qüestions. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació. Després d'això es suprimiran. Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.


3.- Tractament de les seves dades per tercers

Les dades poden ser tractades per tercers (proveïdors de serveis, concessionàries, etc.) per a portar a terme els serveis i competències de l’Ajuntament. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització dels serveis.

L’Ajuntament ha establert les mesures necessàries per garantir la seguretat del tractament de les seves dades i que no siguin utilitzades per a cap altra finalitat.


4.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari adreçada a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Figueres, Exercici de Drets, Plaça de l'Ajuntament, 12, 17600 Figueres


5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Figueres es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@figueres.org o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament de Figueres Plaça de l'Ajuntament, 12, 17600 Figueres


6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.Política de cookies


Aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web. A les cookies, s'hi poden recollir dades com l'adreça IP, l'adreça que s'està visitant, el sistema operatiu, l'idioma de navegació, a més d'altra informació. Aquesta informació no queda associada a cap persona concreta sinó que és únicament informació estadística per analitzar la visibilitat dels diversos continguts del lloc web.

A continuació, us donem informació sobre quines cookies utilitza aquest lloc web així com de la forma de controlar la gestió de cookies i de com eliminar-les completament.

Cookies que utilitza aquest lloc web:

Aquest lloc web utilitza únicament una cookie de Google Analytics. Google Analytics és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre quines pàgines del lloc web s'han consultat, en quin moment, amb quin navegador, etc. Posteriorment, aquesta informació s'envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.

Com es poden administrar les cookies al navegador?

L'usuari pot gestionar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. A continuació us mostrem com podeu canviar la configuració de les cookies als principals navegadors del mercat per a la seva versió de PC. En cas que utilitzeu altres navegadors o plataformes, si us plau, consulteu la documentació específica subministrada per l'empresa desenvolupadora del navegador. La informació mostrada aquí per a la configuració és per a les versions existents en el moment de la confecció d'aquesta documentació. És possible que les instruccions difereixin en futures versions dels navegadors. En aquest cas, si us plau, consulteu l'apartat de suport corresponent de l'empresa desenvolupadora.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Google Chrome:

 • Cliqueu al menú situat a la barra d'eines.
 • Seleccioneu Configuració.
 • Cliqueu a Mostrar opcions avançades.
 • A la secció Privacitat cliqueu al botó Configuració de contingut.
 • A la secció Cookies es poden configurar les opcions.

Més informació sobre Google Chrome.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Mozilla Firefox:

 • A la part superior de la finestra de Firefox cliqueu al menú Eines.
 • Seleccioneu Opcions.
 • Seleccioneu el panell Privacitat.
 • A l'opció Firefox podreu escollir Usar una configuració personalitzada per a l'historial per configurar les opcions.

Més informació sobre Mozilla Firefox.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Internet Explorer:

 • A la part superior de la finestra d'Internet Explorer cliqueu al menú Eines.
 • Aneu a la pestanya Seguretat i utilitzeu l'opció Eliminar l'historial d'exploració per eliminar les cookies.

Més informació sobre Internet Explorer.

Si bloquegeu l'ús de cookies al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.